21. května 2018 02:36

5 nejzajímavějších mýtů o Vikinzích: Co je pravda a co lež?

Od rohatých helem k feminismu!

Premiérová 3. řada Vikingů pokračuje na Prima COOL už v neděli ve 23.15! Ragnarova cesta na trůn už dosáhla vrcholu, jeho plundrování světa však teprve začíná – a spolu s ním i vykročení vstříc “temné straně Síly”. Vikingové jako seriál boří celou řadu starších mýtů souvisejících s Vikingy, dá se jim však věřit? A nenastolují naopak několik dalších, nových? Mrkli jsme, jak si vedou ve srovnání s historií.

05) Vikingové jenom plenili, znásilňovali a vraždili

Není tomu tak dávno, co Vikingové ve fikci platili primárně za záporáky. Je samozřejmě pravda, že byli historicky expanzivní a dobyvačná cháska – mají na rukou pořádné cákance krve. To však platí spíše pro 8. a část 9. století. Vikingové byli především novou silou v Evropě, která se cítila být oproti starším a okoralým říším "silnější a v právu", což vždycky smrdí válkou. I proto se zajímali také o expanzi na Island a skoro i do Ameriky.

Nešlo ovšem o žádné "středověké Klingony" - měli vlastní řemeslníky, farmáře i obchodníky. Jakmile Vikingům došlo, že mohou svou vojenskou sílu využít i pro vyjednání nových území, učinili tak. Normandie, Anglie i další území, která Vikingové osídlili a přijali za své, v dalších staletích velmi dobře prosperovaly a dnes nikoho příliš nenapadne vnímat je jako vikingské državy.

04) Vikingové měli sekery a rohaté helmy

Ani představa o typické výstroji vikingského válečníka není zcela korektní. Nenulový počet Vikingů jistě nosil sekery, víme to však hlavně z jejich pohřebních míst. Je tak možné, že sekery měly spíše obřadní roli. Většina válečníků v bitvách však používala daleko praktičtější kopí – mimo pohřebiště jsou právě ta nejčastěji v hledáčku archeologů. Podobně nesprávně pochopený je i status vikingských rohatých helem.

Neexistuje žádný (!) skutečný záznam toho, že by Vikingové podobnou ochranou hlavy někdy disponovali, stejně jako absentují i archeologické důkazy. Všechny výjevy Vikingů s rohy tak pocházejí z mnohem pozdějšího období a zřejmě mají co dělat s tím, že křesťanský svět Vikingy neměl (než přijali víru) zrovna v lásce.

03) Vikingové si říkali Vikingové

Už dříve jsme na COOLu rozebírali, že "Vikingové" bylo označení nájezdníků – zcela doslovně jej můžeme srovnat s "piráty". I když dnes chápeme tuto sortu lidí jako národ, pocházeli etnicky z celé řady norských, dánských i švédských kmenů s různým vedením a cíli. Je možné, že se stejně tak bude za pár staletí mluvit o karibském národu Pirátů. Bude to však stejně nesprávné jako v případě Vikingů.

Teprve později různé severské skupiny sjednotili panovníci, čímž vznikly středověké předobrazy moderních severských zemí. Všimněte si ale, že ani dnešní Norsko, Dánsko nebo Švédsko nemají v názvu nic společného s Vikingy...

02) Vikingové byli obři, kteří pili krev z lebek svých nepřátel

Stejné prameny jako v případě rohatých helem (tj. nesprávné a pocházející z pozdějších legend) pak nejspíš má i mýtus Vikingů jako obřích barbarů, kteří si krátí čas popíjením krve z lebek svých nepřátel. První zmínka pochází ze 17. století (!), tedy víc jak 6 století od konce hlavních vikingských tažení – a jde o špatný překlad. Dánské zdroje tu popisují Vikingy jako někoho, kdo pije ze zahnutých zvířecích rohů, nesprávným překladem do latiny však vznikl mýtus o popíjení z lebek svých nepřátel.

Ani s výškou Vikingů to nebyla žádná hitparáda. Vikingové byli o 8 až 10 cm nižší než dnešní Skandinávci. Muži měli dle archeologických nálezů v průměru 172 cm, ženy 160 cm. To sice byl pro podvyživené středověké Evropany mírný nadprůměr, platilo to však spíše pro válečníky, kteří z podstaty věci málokdy bývali trpaslíci. Gimli promine.

01) Vikingové byli hodní/zlí na ženy

Zatímco dříve koloval mýtus o krutých vikingských nájezdnících, kteří považují ženy za bytosti bez práv (viz znásilňování výše), dnes naopak koluje přesně opačný mýtus o tom, že polovinu vikingských nájezdníků tvořily štítonošky. Pravdu zřejmě nemá ani jeden pohled – je pravděpodobné, že vikingské nájezdy měly na svědomí řadu sexuálních zločinů, to bylo však ve starověku i středověku (a nejen během něj...) bohužel velmi časté.

Samotné Skandinávky ovšem měly až do příchodu křesťanství celou řadu práv, o kterých si jinde v Evropě mohly nechat ženy jen zdát - včetně práva na rozvod. Je rovněž pravděpodobné, že se mýty o štítonoškách zakládají na skutečnosti, žen ovšem mezi nájezdníky byla značná minorita. Mýtus o 50% zastoupení žen pochází ze studie, která nezkoumala ostatky válečníků, ale neozbrojených kolonistů. V mírumilovné osadě skutečně byla polovina obyvatel ženského pohlaví, to však vzhledem k demografickým potřebám není zrovna překvapivé.

Premiérová 3. řada Vikingů pokračuje na Prima COOL už v neděli ve 23.15!

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný