7. září 2022 11:40

Rod draka přímo vychází z jedné skutečné občanské války, kterou zná v Česku málokdo. O co v ní vlastně šlo?

Autor románové předlohy George R. R. Martin rád čerpá ze skutečných událostí. Rod draka přímo odráží události jedné drastické války o následnictví.

Zatímco Hra o trůny byla volně inspirována anglickou Válkou růží (1455–1487), tak v případě prequelu Rod draka se autor knih George R. R. Martin obrátil ještě hlouběji do minulosti. Šlo rovněž o anglickou občanskou válku, která bývá označována jako The Anarchy. Odehrála se v letech 1138 až 1153 a nabízí silné paralely k aktuálnímu seriálovému hitu.

O co šlo během The Anarchy?

Vše odstartovalo úmrtí jediného legitimního syna anglického krále Jindřicha I., kterým byl Vilém Aetheling. Byl na palubě proslulé Bílé lodi, která se plavila po potlačení povstání baronů v Normandii zpátky do Anglie a za nikdy nevyjasněných okolností se 25. listopadu potopila v Lamanšském průlivu. Zachránili se pouze dva muži, Vilém však mezi nimi nebyl.

Když král Jindřich zůstal bez jediného potomka, podnikl bezprecedentní krok. Přinutil barony přísahat věrnost a nástupnická práva dal své dceři Matyldě Anglické. Přestože se Jindřich znovu oženil s Adelizou z Lovaně a snažil se s ní o zplození mužského potomka, nepovedlo se mu to.

Na anglický trůn si začal činit nárok i Štěpán III. z Blois, syn Jindřichovy sestry Adély, který údajně opustil Bílou loď těsně před vyplutím. Ve smrti Viléma mohli mít prsty také angličtí baroni, kteří doufali, že smrt následníka trůnu povede k anarchii, během níž by si posílili moc.

Když král Jindřich roku 1135 zemřel, byla tehdy už třiatřicetiletá Matylda mimo sídlo králů v Londýně a anglická šlechta najednou na svůj slib věrnosti rychle zapomněla. Trůnu se tak s pomocí svého bratra zmocnil její bratranec, už zmíněný Štěpán III. z Blois. Zarputilá a cílovědomá Matylda se s tím odmítla smířit a zorganizovala odboj. Začala patnáctiletá občanská válka...

Jak to souvisí s Rodem draka?

Není složité najít paralely. Král Viserys samozřejmě odpovídá králi Jindřichu I., stejně tak jeho dcera Rhaenyra je odrazem Matyldy. Úmrtí královy manželky i syna bylo však v Rodu draka zkombinováno do jediné události krvavého porodu.

Král si obdobně pojistil následnictví předčasným slibem věrnosti šlechty Rhaenyře a znovu se oženil s dcerou svého pobočníka Alicent Hightower, aby se ještě pokusil zplodit syna. Není jasné, zda si byla skutečná Matylda tak blízká s novou manželkou jejího otce, kterou byla Adeliza z Lovaně, ale je pravdou, že v reálu byly zhruba stejně staré a udržovaly spolu i po smrti krále kontakt.

Matyldin rival v boji o trůn Štěpán se jasně odráží v seriálovém princi Daemonovi, byť je jejich příbuzenství jiné. V seriálu to není její bratranec, ale strýc.

Jak se skutečná válka vyvíjela a jak dopadla?

Přestože se seriál v mnoha věcech odklání, varujeme před částečnými spoilery.

Matyldě se s pomocí jejího polorodého bratra Roberta, hraběte z Gloucesteru, povedlo získat kontrolu nad nemalou částí Anglie, jeden čas byl dokonce Štěpán zajat a vypadalo to, že Matylda usedne na trůn, jenže Londýn a rozhodující část baronů ji odmítala. Musela utéct do Oxfordu, kde byla obklíčena a jen zázrakem unikla s pomocí sněhové bouře. Když byl její spojenec Robert zajat, uskutečnila se výměna zajatců právě za Štěpána, rovnováha sil se tak znovu přelila, jako během celého konfliktu několikrát.

V jedné fázi byla Matylda zajata při návštěvě své někdejší nevlastní matky Adelizy, která se znovu vdala za jednoho ze Štěpánových spojenců. Není jasné, zda tehdy Matyldu prozradila zrovna Adeliza, ale nakonec právě ona Štěpána přesvědčila, aby ji propustil.

Občanskou válku charakterizovala dlouhá a brutální obléhání, při kterých trpěl hlavně chudý lid, který si braly obě strany za rukojmí. Plenily se vesnice, uvalovaly speciální daně a rabovaly se zásoby jídla, což vedlo k hladomorům. Postupně tak mezi obyvateli rostla ignorance až nenávist vůči oběma stranám válčících elit.

Po patnácti letech byly obě koalice unavené a nikdo v jejich čele nemládl, udělaly tak kompromisní dohodu. Štěpánův syn a nástupce, mimořádně nepopulární Eustach, nečekaně zemřel a Matylda souhlasila, že Štěpána nechá dovládnout, když se pak ujme trůnu její dospělý syn Jindřich, který se předtím už ve čtrnácti letech postavil do čela její armády a projevil mimořádné vůdčí schopnosti.

Štěpán roku 1153 skutečně oficiálně jmenoval Jindřicha svým následníkem, a když král rok poté zemřel, nastoupil na trůn jako Jindřich II. Císařovna Matylda, jak se celý svůj život nechala oslovovat, tak nakonec svým způsobem dosáhla svého.

„Beru si inspiraci z různých historických událostí, ale vše pak vyhrotím na maximum,“ vysvětlil na nedávném Comic-Conu George R. R. Martin svou tvůrčí metodu. Můžeme si tak být jistí, že Rod draka nabídne ještě větší divočinu, než jakou známe z dějepisných pramenů... Ostatně v nich se vladaři nevozí na hřbetech draků.

Zdroj: The Washington Post

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný