17. května 2017 02:33
redakce Prima Cool

D1 bude letos peklo. Najednou se bude opravovat až 9 úseků

Opravy na dálnici D1 snad nikdy nedojdou ke svému zdárnému konci. Ačkoliv se prý postupuje přesně podle harmonogramu, my, řidiči, trpíme v dlouhých kolonách. A letos to bude obzvlášť náročné.

Cílem je dokončit novou D1 do roku 2020 tak, aby se pro řidiče náročné období stavebních prací neprotahovalo. Ministr dopravy Dan Ťok to řekl při kontrole prací na modernizaci D1. Plnění harmonogramu modernizace bohužel není jen v rukou resortu dopravy, ale vstupují do něj opakovaně i stížnosti, které bez ohledu na svůj obsah zdržují vydání stavebních povolení.

„Musím konstatovat, že na D1 se opakuje stav, který je jednoznačný – v okamžiku, kdy získáváme stavební povolení, tak se nám Děti Země odvolají, zpochybní nám všechny posudky a tím pádem s velkou radostí celou tu stavbu posouvají o půl roku nebo o rok,“ řekl Ťok. I přesto se letos bude pracovat na sedmi až devíti úsecích modernizace. Tři nové úseky budou na konci stavební sezony dokončeny.

Pro modernizaci D1 nadále platí, že silničáři udržují dopravu vždy ve čtyřech zúžených pruzích (2 + 2) tak, aby omezení dopravu co nejméně komplikovala. Zúžení do jednoho pruhu v jednom jízdním pásu se nedá vyhnout pouze při vyznačení uzavírky a instalaci provizorních svodidel. Tuto kritickou dobu se letos podařilo výrazně zkrátit na čas kolem 55 hodin. Tím pádem se přeznačení provádí mimo špičku a nevytvářejí se kvůli němu kolony.

Informační tabule i zákazy předjíždění

Tento rok se Ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic zaměřuje zejména na kvalitní informování řidičů ohledně uzavírek a ztížených průjezdních podmínek. Před každým omezením jsou umístěny mobilní informační tabule, varující před modernizovaným úsekem. V sedmi úsecích se tak jedná dohromady o 14 tabulí.

Na celé D1 mezi Prahou a Brnem je navíc 30 pevných infotabulí, které řidiče upozorňují na to, v jakém kilometru je omezení a jestli se zde tvoří kolona, případně jak je dlouhá. Letos poprvé bude také nasazeno tzv. plovoucí vozidlo, které se bude pohybovat vždy na konci kolony, aby varovalo řidiče. Pilotně začne toto vozidlo fungovat na úseku modernizace č. 22 u Velké Bíteše.

Ministerstvo dopravy zároveň zvažuje zakázat kamionům předjíždění za uzavírkou, protože tímto předjížděním zvyšují riziko nebezpečných manévrů za zúžením a prodlužují kolony. Centrum dopravního výzkumu proto zpracovává analýzu provozu za uzavírkou. Pokud se potvrdí, že je zákaz předjíždění nákladních vozidel za zúžením opodstatněný, bude ještě v letošní sezoně zaveden.

Nové úsekové měření

Rychle jedoucí řidiče na modernizované dálnici D1 navíc postihuje úsekové měření rychlosti mezi exity 49 Psáře a 56 Soutice. To má za cíl plynulejší provoz, méně nehod a nebezpečných situací. Detekční kamery se loni osvědčily u Brna, kde v souvislosti s jejich nasazením poklesla nehodovost v měřeném úseku. Výzvu k zaplacení tisícikorunové pokuty dostalo zhruba 150 tisíc řidičů, tedy pouze tři procenta projíždějících vozidel.Měřit rychlost se má ale také na D1 u Jihlavy, Velkého Meziříčí a Humpolce.

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný