2. srpna 2021 00:01

4 nejslavnější filmové artefakty a jejich pravá historie

Jak to se Svatým grálem nebo Excaliburem bylo doopravdy?

V pátek večer na COOL dorazí dobrodružný biják Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu. Jak napovídá jeho název, knihomol Flynn v něm bude hledat slavný historický artefakt jménem Kopí osudu. Jak by tomu však bylo „doopravdy“? Existovalo takové kopí? A co jiné slavné artefakty z tohoto žánru? Srovnali jsme pro vás fikci s tím, co tvrdí historikové!

04) Svatý grál

Posvátný kalich, z něhož snad pil Ježíš před svou smrtí, se prominentně vyskytuje třeba ve třetím Indiana Jonesovi. Z takového camea by si jeden mohl myslet, že je grál opravdovou historickou památkou, ve skutečnosti se však v textech poprvé objevuje až na konci 12. století ve spojení s artušovskými legendami.

Pokud Ježíš skutečně existoval, nejspíše z nějakého šálku pil, odborníci na středověkou mytologii se shodují spíše na tom, že byla legenda o grálu pro křesťanství vypůjčena z keltských mýtů a s Kristem spojena spíše kvůli tomu, že se to ve středověku vlivem dominance katolicismu prostě všem hodilo do krámu.

03) Excalibur

Dost podobné kořeny měla i jiná artušovská proprieta, totiž legendární meč, který se mimo filmů objevil ve sci-fi verzi třeba i v seriálové Hvězdné bráně. Ani tentokrát není existence Excaliburu doložitelná historicky, první zmínky se opět objevují až kolem 12. století, jméno samo přitom pochází z velšského slova „Caledfwlch“ spojujícího výrazy pro „tvrdý“ a „rozštěp“. Jisté je, že motiv meče na bázi Excaliburu sdílejí i Irové.

Je tak možné, že nějaký historický předobraz existovat mohl, snad pocházející z přelomu doby bronzové (končící v Británii v 8. století př. n. l.) a železné. Skoro určitě však nevypadal tak, jak si Excalibur představujeme dnes. O tom, nakolik byla legenda Excaliburu v průběhu let upravena, svědčí skutečnost, že meč Excalibur není Mečem v kameni! Ačkoliv třeba slavná filmová verze z roku 1981 oba spojuje do jednoho, v původní legendě jde o dva odlišné meče (a třeba Hvězdná brána zrovna tento aspekt legendy svědomitě dodržela).

02) Archa úmluvy

Naopak Archa úmluvy, která si zahrála v Dobyvatelích ztracené archy, má nejspíše k historické existenci daleko blíž! Do karet jí hraje jak přesný popis včetně popisu stavby, tak i zacházení, které je relativně prosté nejrůznějších nadpřirozených elementů. Archa měla obsahovat židovské náboženské texty, značná část Starého zákona přitom popisuje boj o její fyzickou schránku. Archa měla být zničena poté, co Babyloňané vypálili jeruzalémský chrám na počátku 5. století př. n. l.

Existuje celá řada nejrůznějších teorií, které popisují, jak byla Archa možná před požárem zachráněna a potají schovávána, až přežila do dnešních časů. Vzhledem k tomu, že je autenticita těchto zkazek už o něco spornější, je zdaleka nejpravděpodobnější, že byla Archa skutečně rozdrcena při kolapsu hořícího chrámu.

01) Kopí osudu

Artefakt, po němž se ve svém prvním filmu pídí Flynn Carsen, má (zase naopak) do reality značně daleko. Kopím osudu (u nás je známější jako Longinnovo kopí) měl z jeden legionářů propíchnout Ježíšův bok, když byl spasitel lidstva pověšen na kříži. Kopí je zmiňováno již v Janově evangeliu z 2. století našeho letopočtu (co do doložitelné historičnosti), avšak bez samotného legionářova jména – to se poprvé objevuje až ve 4. století. První historicky doložitelnou zmínku kopí pak lze stopovat až v 6. století, tedy půl tisíciletí po Ježíšově možné smrti.

Kuriózní je, že si kopí jako jediný ze zmíněných artefaktů víceméně můžete prohlédnout, a to dokonce ve třech verzích! Jednu lze najít v Bazilice sv. Petra v Římě (církev však netvrdí, že jde nutně o skutečné autentické kopí...), další ve vídeňském Hoftburgu (zde je přiznáno, že jde o kopí Otta I. z 10. století, tedy jakousi přiznanou „repliku“) a poslední v arménském Echmiadzinu (zdejší verze pochází ze 13. století). Kde je skutečné Kopí osudu a zdali vůbec existovalo, se však nejspíš už nikdy nedozvíme.

Dobrodružný film Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu začíná na Prima COOL v pátek ve 20:15.

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný