1. ledna 2016 16:54

Tvářemi Univerzity Palackého jsou Pomahač či Železný

Když se ohlédnu, vidím Olomouc: Verze pro uchazeče-VERZE2

Univerzitu Palackého absolvuje každý rok téměř tři tisíce absolventů, z nichž se mnozí stávají špičkami ve svých oborech. Právě toho se rozhodlo využít vedení univerzity v nové kampani s podtitulem „Když se ohlédnu, vidím Olomouc“.

Úspěšní absolventi táhnou

Svou tvář kampani propůjčili vybraní významní absolventi. V promo spotu se tak objevují plastický chirurg Bohdan Pomahač, tenistka Helena Suková, fotograf Jindřich Štreit, moderátor Jakub Železný, amerikanista a první polistopadový rektor UP Josef Jařab, vědec Radek Zbořil, soudkyně Eva Šonková a diplomatka Delana Mikolášová. Celkem osm osobností reprezentuje nejen osm fakult, ale také šíři oborů, kterých univerzita nabízí ke studiu přes šest set (více na www.studuj.upol.cz).

„Cílem kampaně je připomenout, že Univerzita Palackého je domovskou univerzitou výjimečných osobností českého a světového společenského života. Tito lidé prožili dlouhý čas v Olomouci, která zůstává v jejich paměti coby mimořádné místo, k němuž se budou už vždy vracet. Klip představuje jen několik z nich, jedná se však o stovky a tisíce mimořádně úspěšných absolventů, kteří se vyznamenali v mnoha oborech lidské činnosti,“ říkál prorektor Petr Bilík.

Za spoty stojí bývalí studenti

Stejně jako v případě posledního univerzitního videa Olomouc – univerzitní město, propaguje nový spot nejen školu, ale prostřednictvím leteckých záběrů i město. Za oběma klipy stojí stejný autor, absolvent žurnalistiky Marek Partyš. Především díky jeho autorskému rukopisu přináší video, které vznikalo asi jeden měsíc, silné emoce.

„Počítáme s tím, že se klip bude šířit primárně prostřednictvím sociálních sítí. Plánujeme jej ale nasadit i do vybraných kin. Současně budeme kampaň prezentovat i na venkovních reklamních nosičích ve vybraných krajích,“ doplňuje Bilík.

Univerzita chce kampaní oslovit jak možné uchazeče o studium a jejich rodiče, tak i své stávající absolventy. Právě pro ty připravuje na podzim v rámci sedmdesátého výročí znovuobnovení olomoucké univerzity velké absolventské setkání.

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný