1. prosince 2015 10:00

Univerzita Palackého nabízí víc než jen studium

Ačkoli si v letošním roce připomněla Univerzita Palackého v Olomouci již 442. let od svého vzniku, a je tak druhou nejstarší vysokou školou v České republice, rozhodně se neřadí mezi instituce zastaralé. Naopak se v posledních letech stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících institucí svého druhu.

V roce 2014 dokonce její vědecký výkon rostl nejvíce z českých vysokých škol. Připočteme-li k tomu genius loci města Olomouce a téměř dvacet pět tisíc studentů, kteří univerzitu navštěvují, nelze se divit, že se o Univerzitě Palackého často mluví jako o české Cambridge.

Zájemci si mohou vybrat z 600 oborů

Osm fakult Univerzity Palackého nabízí více než tři stovky studijních programů a možných oborových kombinací. V cizím jazyce pak nabízí ke studiu více než 600 oborů. V nabídce lze najít prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Posluchači mohou studovat v prezenční i kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Záleží čistě na preferencích, a tak lze do „rozvrhu“ zařadit i předměty z oborů jiných.

Důraz na olomoucké univerzitě je kladen nejen na individuální přístup, ale rovněž na výuku cizích jazyků, zahraniční studijní pobyty či praktickou výuku s profesionály v daném oboru. Součástí univerzity je mimo jiné Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor, který může studentům usnadnit cestu za jejich podnikatelskými cíli bezplatným pronájmem kanceláře nebo konzultacemi s odborníky. Z druhé strany je studentům dáván dostatečný prostor pro jejich mimoškolní aktivity, ať již na univerzitních sportovištích (loděnice, sportovní hala, hřiště), v oblasti kultury (filmové kluby, studentská divadla, časopisy) nebo třeba v rámci společenských akcí (majáles, plesy, oborové večírky). Každý si tak přijde skutečně na své.

Výzkum na špičkové úrovni

Univerzita Palackého patří k takzvaným research univerzitám, což znamená, že jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. K tomu přispívají nejen kvalifikování vyučující a vědci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. U většiny oborů tak lze získat i doktorský titul. Mezi špičkové obory z univerzitní nabídky studijních oborů patří například experimentální medicína, nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Velice dobrému jménu se ale těší také speciální pedagogika, fyzioterapie, práva nebo politologie.

Olomouc – univerzitní město

Nedílnou součástí studia a života na Univerzitě Palackého je město Olomouc, druhá největší památková rezervace v Česku a podle prestižního průvodce Lonely Planet také jedna z deseti destinací v Evropě, které stojí za to navštívit. A protože studenti tvoří v Olomouci celou čtvrtinu populace, lze bez nadsázky označit srdce Hané za jediné studentské město u nás. Studenty tady potkáte doslova na každém kroku, což jen podtrhuje přátelské, a někdy až rodinné prostředí města, které si zamilujete na první pohled. Desítky sakrálních staveb, sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznamu UNESCO, hradby a pevnůstky či rozsáhlé parky ve vás tak skutečně vzbudí dojem, jako byste se procházeli malou Prahou. Šesté největší město u nás je ale zároveň moderním a dynamicky se rozvíjejícím centrem služeb, cestovního ruchu a vzdělávání.

Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd.

Více: www.studuj.upol.cz, www.facebook.com/univerzita.palackeho

Text: Ondřej Martínek

Foto: Archiv UP

Karel Ryška

šéfeditor FTV Prima, COOL & ZOOM

Všechny články autora

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný