30. prosince 2017 02:46

6 moderních vynálezů, které jsou mnohem starší, než si myslíte

Mohli jsme je tu mít dávno, ale jejich první vynálezci prostě svým způsobem předběhly dobu.

I když nás videohry učily něco jiného, pokrok nejde kupředu jako série po sobě jdoucích upgradů. Mnoho „moderních“ vynálezů tak napadlo lidi žijící celá desetiletí či staletí před moderní érou – jenom na masovou aplikaci ideí prostě neměli štěstí anebo šanci. Poznejte šestici vynálezů, které jsou daleko starší, než by se mohlo zdát.

6) Automobil

Každé dítě ví, že automobil je vynálezem 20. století. Pár hnidopichů sice bude mluvit o vývoji spalovacího motoru na konci století 19., ale to nechme ladem. Ve skutečnosti však nápad na „kočár tažený jinak než zvířaty“ měli lidé už před řadou staletí. Nejslavnější pokus učinil v roce 1769 vynálezce Nicolas Joseph Cugnot, když sestavil parní vůz jedoucí rychlostí až 4 km/h. Malá efektivita pohonu a francouzská revoluce však adaptaci nápadu učinila přítrž.

5) iPod

Ačkoliv má za příchod iPodu (a poté i dalších vynálezů Applu) největší zásluhy Steve Jobs, zcela prvním člověkem, kterého podobné udělátko napadlo, bylo duo Kane Kramer a James Campbell – dva vývojáři v roce 1979! Nejenže nakreslili poslechové zařízení v podstatě identické s tím, jak vypadal pozdější iPod, ale navíc sestavili i několik prototypů. Zařízení mělo však jednu nevýhodu – jeho paměť udržela jenom tři a půl minuty hudby. V éře před lepší pamětí a příchodem internetu bylo tak odsouzeno k neúspěchu. Nic naplat, Kramer proto vymyslel i koncept nepodobný digitálním knihovnám – v zásadě cosi jako Spotify. I jeho osudem však bylo čekat na rozvoj potřebných podpůrných technologií…

4) Plamenomet

Kdokoliv, kdo s pomocí plamenometu sbírá fragy v Battlefieldu 1, moc dobře ví, že tahle zbraň je asociována s průmyslovou revolucí a Velkou válkou z roku 1914. Jenže chyba lávky! Plamenomet známe zhruba od 7. století. Byzantská říše tehdy přišla s tzv. řeckým ohněm, který byl v zásadě plamenometnou pumpou využívanou v námořních bojích. Hořlavina nebyla nepodobná napalmu – nešlo ji snadno uhasit a měla přilnavou konzistenci. I to jste se však mohli naučit z těch videoher – stačilo by vzpomenout na starý dobrý Age of Empires II!

3) Baterie (a parní pohon)

I plamenomet však bledne oproti tomu, jak staré jsou baterie ruku v ruce s párou. Obě totiž možná sahají do starověku. Tzv. bagdádské baterie z 2. století před naším letopočtem byly jednoduché nádoby obsahující měď, asfalt a železnou tyč, které při naplnění kyselou tekutinou mohly plnit funkci primitivních baterií. Dodnes není jasné, jestli k tomuto skutečně sloužily – zrovna tak se mohlo jednat o obřadní nádoby. O čem však víme jistě, je existence parního pohonu. Jednoduché parní udělátko aeolipile vyvinul jako primitivní reakční turbínu zhruba ve stejné době Hérón Alexandrijský. Ačkoliv tím nezačal éru starověkých lokomotiv, nebylo to jediné, čím tento starověký da Vinci předběhl svou éru.

2) Automatické dveře

Hérón totiž využil principu páry i k vývoji prvních automatických dveří historie, když skrze podzemní nádoby hromadící páru vytvořil primitivní přístroj k okořenění náboženských obřadů. Zatímco dnes nám totiž automatické dveře otevírají nejčastěji vstup do supermarketů, ve starověku je používali pro trochu odlišné svatostánky. Zařízení samozřejmě nedetekovalo pohyb, ale nad tím vzhledem k éře vzniku můžeme přivřít oko.

1) Videohry

Pokud máte videohry za vynález posledních dvou generací, připravte se na pořádnou jízdu - první skutečně digitální zábava totiž přišla jen tři roky poté, co si Hitler nechal projíž hlavou kulku. V roce 1948 vyvinul profesor Thomas Goldsmith s využitím jednoduchého CRT monitoru využívaného pro zobrazování radaru tzv. Cathode Ray Tube Amusement Device. Šlo vlastně o jednoduchou blikající srandu, k níž byly domalovány na monitor „kulisy“ – hráč přitom mohl pohyb tečky po obrazovce ovládat. Nebylo to žádné Call of Duty, příchod prvních videoher však Goldsmih předběhl o víc jak dvě dekády.

Populární pořady na Prima Cool

RE-PLAY

Esport / Publicistický / Zábavný