Žoldák: Legie zkázy

Žoldák: Legie zkázy

O pořadu

Kariéra Todda, veterána v řešení meziplanetárních konfliktů, je ohrožena, když vědci zkonstruují nový prototyp bojovníka s označením Caine 607. Při testovaní Todd v souboji s Cainem prohraje na celé čáře a v zuboženém stavu je vyhozen na vzdálenou odpadovou planetu. Tady však přežívá skupina osadníků, kteří ho přijmou mezi sebe...

 

Todd byl již jako novorozeně vybrán k vojenskému výcviku. Nezná nic jiného než strach z trestu za nesplnění úkolu a disciplínu. Todd už je dospělý a má za sebou několik válečných bitev, když přijde plukovník Mekum s nově vycvičenými a vylepšenými vojáky. Kapitán si stojí za svými muži, a tak se kapitánův muž Todd a plukovníkův „vylepšený“ muž Caine 607 utkají nejprve ve vytrvalosti, poté v síle a nakonec jsou k Toddovi povoláni další dva muži, aby zápasili s Cainem 607. Caine vyhraje a kapitánovi vojáci včetně Todda jsou považováni za mrtvé. Nekoná se žádný pohřeb, jsou vyhozeni do odpadků. Odpadky se jednou měsíčně vozí na planetu Arkádie 234, kam jsou ukládány odpadky ze všech planet obydlených lidmi. Todd se při vysypávání odpadků probere a je zmatený: neví, proč a kde je, ale když se rozhlédne, uvidí opodál lidi. Todd se za nimi vydá, ale když dojde do jejich úkrytu, omdlí. Skupinu lidí vede žena Mace, která rozhodne, že Todd s nimi zůstane, alespoň dokud se neuzdraví...

 

Stará se o něj Sandra, a když Todd začne nabírat sílu, učí ho pěstovat zeleninu i připravovat jídlo. Tood nyní žije v klidu, ale protože byl vycvičen pro boj, vracejí se mu vzpomínky na zabíjení. Při tom bývá duchem nepřítomný a nechtěně napadá lidi ve svém okolí. Ti se ho začínají bát. Sandra ho brání až do chvíle, kdy se Todd snaží naučit jejího syna Nathana zabít hada. Todd je ze společenství vykázán, ale chvíli nato zachrání Nathan rodičům život, když zabije hada tak, jak ho to učil Todd. Nathanův otec se za Toddem vydá, omluví se mu a vede ho zpět. Jenže na planetu přilétá vojenská loď pod velením plukovníka Mekuma, který hodlá jakéhokoliv člověka na planetě Arkádie považovat za narušitele, aby si ověřil schopnosti svých vylepšených mužů v boji...