Válka bohů

Válka bohů

O pořadu

Král Hyperion hledá bájný luk, se kterým je možné vypustit na svobodu Titány vězněné v hoře Tartaros. K získání luku mu mohou dopomoci vize panenské věštkyně z kláštera Sybelia. Přepadne klášter, ale věštkyni se podaří uprchnout. Mezitím na poloostrově Kolpos vyrůstá mladík Theseus. Žije s matkou, která by byla ráda, kdyby se oženil. Bojovat a zacházet se zbraněmi ho učí starý učitel, za nímž chodí do nedaleké jeskyně. Do vesnice jednoho večera přijdou vojáci a oznámí, že se král Hyperion zmocnil kláštera a pokračuje v tažení. Všichni musejí v zájmu vlastního bezpečí odejít k hoře Tartaros. Theseus chce také odejít, pohádá a se však s jedním z obyvatel vesnice, který chce, aby odešli až ráno. Nazve Thesea bastardem a poperou se. Do hádky se vloží vojáci. Velitel nabídne Theseovi, aby se přidal k armádě. Ten však odmítne. Theseův učitel se v noci promění v boha Dia a navštíví v jeskyni dceru Athénu. Shodnou se, že jediný, kdo může vést lidi v boji proti Hyperionovi, je právě Theseus.

Theseus ráno nenajde učitele v jeho jeskyni, když se ale vrací do vesnice, vidí, že ji Hyperionovi vojáci obsadili a vraždí obyvatele. Vrhne se mezi ně a mnoho jich zabije. Přesto podlehne přesile, vojáci ho chytí a Hyperion mu před očima podřízne matku. Pak nechá Thesea zavřít do dolů…