Toulky po marsu

Toulky po Marsu

O pořadu

Mezi vesmírnými objekty, které člověk pozoruje a studuje, zaujímá důležité místo Mars. Dnes je to sice suchá a pustá planeta, existují ale předpoklady, že před třemi čtyřmi miliardami let tam mohly existovat podmínky pro vznik života – a to v první řadě voda. Při pozorování jeho povrchu lze totiž vysledovat přítomnost jakýchsi vyschlých jezer a kráterů...

 

V USA se proto rozhodli vystavět dvě výzkumná vozítka, jakési roboty-geology, která by vědcům pomohla z hornin získat nezbytné údaje. Na konstrukci a výrobě dvou speciálních šestikolových vozítek – nesoucích jména Spirit a Opportunity – pracovaly čtyři tisíce vědců celé tři roky. Jejich cesta na Mars bude přitom trvat sedm měsíců a není jisté, jestli se tam náklad podaří zdárně dopravit. Dopad vozítka, obaleného ochrannými balony, musí být dostatečně měkký, aby se neporouchalo. Na Marsu panují teploty kolem minus 60 stupňů, které v noci klesají až na minus 100 stupňů. A jen jednou za 26 měsíců se Země a Mars ocitnou nejblíže k sobě, tedy v takové poloze, která umožní raketě s nákladem na planetu doletět...

 

Po sedmi měsících od úspěšného vypuštění prvního vozítka Spirit vědci s napětím čekají, jak dopadne přistání. To se nakonec zdaří. Spirit přistál v kráteru Gusev, ale první kameny, které analyzoval a o nichž vyslal na Zemi údaje, vědce zklamaly: byly to pouze kusy lávy. Spirit však pilně pracoval dál...

 

Na druhé straně Marsu mezitím přistálo i vozítko Opportunity, vypuštěné o tři týdny později. V kráteru Eagle narazilo na skalní podloží, skládající se z malých kuliček. Ty byly prorostlé kameny, a když ty zerodovaly, kuličky vypadly na zem. Jejich složení spolu s vlnami, které vozítko vyfotografovalo v kamenech, dokládá, že asi před čtyřmi miliardami let na Marsu existovaly podmínky ke vzniku života. Jestli tam ale skutečně vznikl, bude předmětem dalšího bádání...