Superman se vrací

Superman se vrací

O pořadu

Vědec z planety Krypton, které hrozila záhuba, poslal svého malého syna na Zemi, kde chlapec vyrůstal na farmě jako Clark Kent a stal se z něj Superman. Když astronomové objevili pozůstatky jeho mateřského světa, Superman zmizel... Bohatá vdova umírá a těsně před svou smrtí odkáže vše Lexi Luthorovi, kterému před časem pomohla z vězení a on se o ni staral, jak jí slíbil. Luthor pluje do Antarktidy, kde objevil velkou jeskyni plnou krystalů. Místo je pozůstatkem mimozemské civilizace, kam často chodil Superman. Lex přemístí krystaly a promítne se mu holografický obraz Supermanova otce, který vysvětluje, že v krystalech je ukryto vědění několika galaxií...

 

Superman se po pěti letech vrací na farmu, otec Kent je již mrtvý. Matce řekne, že z jeho planety nic nezbylo a on je posledním svého druhu. Clark/Superman se vrací zpět do redakce ke své práci. Dozvídá se, že Lois Laneová má syna, ale vdaná není. Luthor zatím zjistí, že technologie na Kryptonu, Supermanově domovské planetě, byla založena na kontrolovaném růstu krystalů, a je si jistý, že z jednoho kusu krystalu by bylo možné vytvořit nový svět. Vhodí úlomek krystalu do vody – a dojde ke krátkému výpadku proudu v celé oblasti. K poklesu energie dojde i v letadle, které vynáší na svém trupu raketoplán Genesis k slavnostnímu startu. V tomto letadle je i Lois Laneová spolu s dalšími novináři. Výpadkem energie dojde k samovolnému odpočtu zážehu motorů raketoplánu, který se však kvůli poruše svorek nedá odpojit od nosného letadla, které s sebou po odstartování táhne. Superman k němu doletí, uvolní svorky a poškozené letadlo dostane na zem...

 

V Luthorově sídle zatím krystal ve vodě vyrostl do obrovských rozměrů. V redakci se Clark později seznamuje s Loisiným synem Jasonem a jejím partnerem Richardem. Lex Luthor ukradne z muzea vystavený kousek meteoritu s kryptonitem. Superman zaletí do své jeskyně v Antarktidě a zjistí, že několik základních krystalů chybí. Lois stále zajímá masivní výpadek proudu, který zasáhl celé pobřeží, a zjistí, kde výpadek začal. Poté, co ze školy vyzvedne syna, se na místě zastaví. Na adrese kotví Luthorova jachta, na kterou spolu s Jasonem vlezou, jachta ale náhle vypluje. Luthor seznámí Lois se svým plánem vytvořit pomocí krystalů kontinent na místě USA, které zcela zaniknou. Postupně chce ovládnout celý svět a zbytku prodávat svou umělou pevninu. Luthor vloží růstový krystal do válce vyrobeného z kryptonitu, který ukradl v muzeu a který jediný může Supermana oslabit...