Strážní loď Sand Pebbles

Strážní loď Sand Pebbles

O pořadu
Čína je v roce 1926 zmítána bojem o nadvládu mezi komunisty na severu a nacionalisty na jihu vedenými generálem Čankajškem. Poměrně poklidnou atmosféru na americkém dělovém člunu San Pedro, který hlídkuje na jednom z přítoků Jang-C´-Tiang, naruší strojník Jake Holman, který byl na něj kvůli svému svéráznému pohledu na svět přeřazen. Člun nemá zasahovat do místních konfliktů, pouze chránit americké občany. Posádku zarazí Jakeovo chování k Číňanům pracujícím na lodi. Nepochlebuje jim, ale ani se nad ně nepovyšuje. Jake brzy zjistí závadu na motoru. Při jeho opravě nešťastnou náhodou zahyne čínský šéf lodi Chien a Jake se rozhodne vycvičit v obsluze motoru kuliho Po-hana. Posádce se nelíbí, že s Po-hanem jedná jako se sobě rovným a chce, aby Po-han opustil člun. Strojní poddůstojník Stawski se vsadí, že Po-hana porazí v zápase. Holman si vynutí slib, že pokud Po-han vyhraje, zůstane na lodi. Boxerský zápas se má konat v místním nevěstinci, kde se Jake se svým jediným přítelem Frenchym seznámí s krásnou Číňankou Maily. Šéf nevěstince ji chce prodat za 200 dolarů. Frenchy se rozhodne peníze získat a odvést ji pryč. Po-han nakonec v boxu zvítězí nad Stawskim a zůstává na člunu. Když dojde k prvním ozbrojeným konfliktům mezi čínskými komunisty a nacionalisty, kapitán Collins rozhodne, že dělový člun podnikne plavbu k americké misii, kde misionář Jameson s učitelkou Shirley učí čínské studenty. Jameson se má dostavit k soudu do města Čang-ša. Námořníci ho tam spolu se Shirley dopraví. Jake se se Shirley spřátelí, ale po soudu se Jameson a Shirley vracejí do misie a Jake na loď. Zfanatizovaný dav na břehu obviňuje posádku člunu ze smrti Chiena, zmocní se Po-hana a začne ho lynčovat. Po-han prosí, aby ho někdo zbavil trápení, a Jake ho zastřelí. Kapitán Collins mu sdělí, že rozvrátil morálku posádky a že má požádat o přeřazení. Na lodi zůstane do té doby, než nastoupí nový strojník... Frenchymu se podařilo vykoupit Maily a ožení se s ní. Číňané člun, který se ocitne v obležení čínských džunek, opustí. Frenchy zatím tajně navštěvuje Maily, která je těhotná. Nastydne ale ve vodě a v pokoji u Maily zemře. Jake k nim přijde právě v okamžiku, kdy čínští vojáci objeví Frenchyho mrtvolu. Maily odvedou a zabijí a Jakea eskortují na loď. Tvrdí, že je vrah, a žádají jeho hlavu...