Sedm pěstí

Sedm pěstí

O pořadu

V chrámu šaolinských mnichů se právě zasedlo k jídlu. Žák Yi-Lang přijde se stolem na ramenou a miskami v rukách. Jeden z hlavních mnichů je pobouřen. Yi-Lang je podle něj pěkně nevychovaný. Jeho učitel se zasměje a hodí po Yi-Langovi kus jídla. Ten padá k zemi. Neposlušný žák Yi-Lang je vyslán na hlídku před klášter. Mezitím šaolinští mistři vystoupají po schodech do svatyně. Jeden z nich vystřídá hlídače. Dnes v noci bude tato práce na něm. Musí střežit nejvzácnější knihy a předměty kláštera. Yi-Lang je napaden mužem v černém. Dostane ránu do týlu. Muž v černém se dostane do svatyně. Jeho cílem je ukrást knihu. Jeden z mnichů ho překvapí. Začíná boj. Mnich je poražen. Do svatyně vstupuje další mnich. Zloději se podaří proskočit oknem i s knihou. Vedoucí mistr přichází mezi svolané mnichy. Mistr kláštera je přesvědčený, že za krádež knihy nese zodpovědnost právě on. Rezignuje tedy na svou funkci. Následně se všichni dozvídají, že byla ukradena kniha, která ukrývá popis boje zvaného sedm pěstí. Je to ničivá technika. Mistr vysvětluje, že existuje ještě jedna technika, účinnější. Je to technika pěti pěstí. Tento druh boje už nikdo neovládá. Mistr je přesvědčen, že za krádež knihy je zodpovědný právě on. Chce vstoupit do katakomb a modlit se. Jen tak může odčinit své chyby.