Šakalové

Šakalové

O pořadu

Ve druhé polovině 19. století zamířili do jihoafrické provincie Transvaal nejprve zlatokopové, po nich osadníci a nejrůznější dobrodruzi a nakonec darebáci zvaní „šakalové“. Do této skupiny patří i šestice mužů vedených Stretchem. Jezdí po kraji a vylupují banky. Právě se zmocnili většího množství peněz a policisté, kteří je pronásledují, jednoho z nich zastřelí. Zbývajících pět se nemůže dohodnout. Pojedou dál do pustiny, která se táhne stovky mil, nebo se vrátí do městečka? Stretch chce jet dál a nakonec se k němu připojí i ostatní...


Cesta je vyčerpávající, mužům dojde voda. Stoffelův kůň nemůže dál, Marico musí svého dokonce zastřelit. Pak se na obzoru objeví vesnice. Když ale muži přijedou blíž, ukáže se, že je dávno opuštěná. Před nimi stojí jen polorozbořené dřevěné domky. Muži vyčerpaně ulehnou do stínu. Vtom se objeví dívka, která na ně míří puškou. Očividně se jich nebojí. Ukáže jim, kde je voda, a žádá, aby ihned odjeli. Nemá se ani k tomu, aby jim dala něco k jídlu. Udělá to až po pobídce dědečka, se kterým v pustině žije. Dívka se jmenuje Willie a surovec Gotz po ní okamžitě začne pošilhávat. Líbí se ale i Stretchovi. Dokonce se kvůli ní umyje. Dandyho zajímá jediná věc: Je tu někde zlato?

 

Proč by jinak starý muž žil s vnučkou v pustině? Dandy, který býval bohatý a pak o všechno přišel, chce opět přijít k penězům a zanechat života potulného bankovního lupiče. Jednoho dne dívka s dědečkem prchnou do skal, dojde k přestřelce a starý muž je zraněn. Když ho přenesou do chaty, vypráví, jak jim místní indiáni – kterých se zloději velice bojí – pomohli najít zlato. Je ho asi za 20 000 liber. Mužům se zatočí hlava. Stretch slibuje, že odjedou, když se s nimi o peníze podělí. Stařec souhlasí a řekne, kde mají zlato hledat...