Požírač kostí

Požírač kostí

O pořadu

Jednoho dne objeví pracovníci stavební firmy Krantz během výkopových prací lidské kosterní pozůstatky. Podle prastarých legend se stavební plocha nachází v místech, kde kdysi bývalo indiánské pohřebiště kmene Katona. Indiáni, žijící v nedaleké rezervaci, se snaží výstavbě letoviska na pohřebišti zabránit, ale marně. Dělníci se obávají zbytečných komplikací, a tak se rozhodnou nález kostry před úřady zatajit. Při pokusu kostru rozbít však dojde k hrůznému jevu: kostra ožije a změní se v děsivého netvora...

Tři dělníci beze stopy zmizeli. Místní šerif Steve Evans má plné ruce práce, pátrá po pohřešovaných dělnících, musí se postarat o skupinu studentů archeologie, a navíc k němu právě dorazila dospívající dcera Kelly, kterou bude mít celé léto na starost. Steve si promluví s Krantzem i se stavbyvedoucím Pomeroyem, nic zásadního však nezjistí, a tak se vydá do indiánské rezervace, aby si promluvil s náčelníkem kmene Bouřkovým Mrakem. Steve je v rezervaci vítaný, jeho dědeček býval náčelníkem kmene, i v jeho a Kellyiných žilách koluje indiánská krev. Vyšetřování však stále nikam nevede...

Oživlý kostlivec zatím pokračuje ve svém vražedném tažení. Kromě dělníků má na svědomí studenty archeologie a Krantzovy zeměměřiče, zmizel také Pomeroyův syn Dex a jeho přítelkyně Lolli. Vnučka Bouřkového Mraka Kaya připomene Steveovi legendou o šamanovi Torakovi, který spolu s šesticí svých posluhovačů sužoval indiány i bílé osadníky. Indiánský lid mu proto upřel právoplatné nástupnictví na místo náčelníka kmene. Katonským šamanům a válečníkům se nakonec podařilo kanibala Toraka a jeho muže zabít, poté byly jejich kosti bez jakýchkoliv obřadů pohřbeny. Torak však před svou smrtí přísahal, že jeho kosti jednoho dne povstanou a promění se v démona prahnoucího po pomstě. Nyní byla posvátná půda Krantzovými dělníky znesvěcena a netvor byl probuzen...