Poslední hlídka

Ničivé zemětřesení oddělí Kalifornii od pevniny. Los Angeles je v troskách a čelí útoku tajemných mutantů, kteří chtějí využít situace a nastolit nový pořádek. Jedinou šancí na záchranu je poslední hlídka… Izraelsko-americký akční film (2000). Hrají D. Lundgren, S. Alexanderová, J. M. Burke a další. Režie S. Lettich