Polda a bandita 2

Polda a Bandita II

O pořadu
Uplynulo pár let od doby, kdy Bandita a Cledus vykonali svou úžasnou 28hodinovou jízdu z Texasu s nákladem piva a nevěstou na útěku. Dnes se Bandita cítí vyhořelý, žije jen minulostí. Ovšem jen do té chvíle, než mu Velký a Malý Enos nedají další lákavou nabídku: převézt živého slona přes celou zem – cesta ovšem nesmí trvat déle než tři dny…