Polda a bandita

Polda a Bandita

O pořadu
Bo Darville zvaný Bandita a Cledus Snow řečený Snowman jsou dva jižanští řidiči kamionů, kteří přijmou výhodnou zakázku Velkého a Malého Enose: Vyzvednout náklad piva z Texasu a dovézt ho v přesně stanoveném čase. Naložit zboží je jednoduché, když ale opouštějí Texas, Bandita „naloží“ i Carrie, stopující nevěstu, která právě utekla ženichovi Juniorovi přímo od oltáře. Junior je ale syn šerifa Buforda T. Justice. Jakmile zjistí, že si Carrie stopla kamion, dá se ihned do pronásledování, což řidičům úkol značně zkomplikuje…