Modrý Max

Modrý Max

O pořadu
Rok 1918. První světová válka vrcholí, do bojů se zapojuje i Amerika. Německému letectvu, do té doby složenému z příslušníků aristokracie a buržoazie, docházejí kvalitní piloti, proto vrchní velení umožní vstup do letectva i příslušníkům nižších vrstev. Jedním z nových pilotů je i Bruno Stachel. Od začátku mezi ostatní piloty nezapadá, přesto se snaží dokázat, že je nejlepší. Poté, co se z něj stává letecké eso, jej velitelství propaguje jako národního hrdinu, aby pozvedlo morálku obyčejných vojáků, že i člověk jejich vrstev může být úspěšným důstojníkem… Pro slávu a bojové vyznamenání obětuje německý pilot Bruno Stachel přátelství i vlastní čest. Cenná medaile Modrý Max mu však příliš štěstí nepřinese. Právě díky ní se totiž sblíží s manželkou svého nadřízeného, generála von Klugermana, který si takovou potupu pochopitelně nemíní nechat líbit...