Kyklop

Kyklop

O pořadu

Když se Menandros a jeho dva přátelé vracejí do Říma, napadne je ukrást několik jehňat, která se suší na kůlech. Což ale rozzuří jejich majitele. Je to obrovský kyklop. Muže napadne a dva z nich pozře. V Římě to vyvolá rozruch. Panovačný tyran Tiberius, kterému našeptává zlý a pomstychtivý Falco Maximillius, zvolí do čela vojáků, kteří mají nestvůru zajmout, Marca Romula, syna slavného vojevůdce.


V lese dojde k zápasu mezi vojáky a kyklopem, který je nakonec zahnán do pasti a spoután. Marco a jeho muži vydávají zpět do Říma.


 Tiberius chce Marca jmenovat tribunem, ten by ale raději dostal kus půdy. Rozzlobený panovník jmenování odvolá. Na připoutaného kyklopa se chodí dívat lidé, až jednoho dne obr ukousne ruku mladíkovi, který byl příliš smělý, a utrhne se. Když je opět bezpečně spoután, Falco dostane nápad. Co kdyby poslali do arény místo gladiátorů vzpurné otroky a nechali je bojovat s kyklopem? Císaři se idea zalíbí, chce uspořádat hry a předhodit odbojné otroky jednooké zrůdě. Otroci se o jeho záměru dozví a prchají do lesů. Tiberius za nimi posílá Marca, ale také Falca, který se chce nenáviděného mladého muže zbavit...