Herkules a ohnivý kruh

Herkules (1/2)

O pořadu

Jedné bouřlivé noci se vrací thébský velmož Amphitryon z výpravy na Krétu. Vrací se ke své ženě, velekněžce bohyně Héry Alkmeně. Z lodi té noci uteče otrok Antaeus, který Amphitryonovi slibuje pomstu. A téže noci je také znásilněna Amphitryonova manželka. Potulný věštec, kterého Alkmena s kněžkami zbavila zraku, předpoví, že se jí narodí dvojčata. Jeden z chlapců bude Amphitryonův, druhý samotného Dia. Vskutku se narodí dvojčata a Alkmena se snaží nechtěného chlapce Herkula zbavit. Bojí se ho zabít, obává se hněvu Dia, a tak mu alespoň do kolébky vhodí hady. Malý Herkules je však udusí, aniž by se mu něco stalo. Alkmena všemožně protežuje druhého syna Ifikla. Jednoho dne Herkules zraní učitele hudby a je odeslán do vyhnanství. Předtím se však dozví, že jeho skutečným otcem je Zeus. V horách Herkula trénují kentaur Cheiron a nymfa Déianeira. Jedné noci Herkules využije opilosti své tajné lásky Megary a pomiluje se s ní. Dívka otěhotní a Herkules musí uprchnout hlouběji do hor před zlobou jejího otce Kreona. Velmi zesílí a stane se z něj muž. V té době v okolí Théb, jeho rodného města, řádí mnohohlavá hydra. Herkules se rozhodne Théby zachránit a hydru zabít…