Dobytí Planety opic

Ze štvance Caesara, jediného skutečně inteligentního opičáka na Zemi, se vinou lidské nenávisti, brutality a nadřazeného pohrdání stává vůdčí postava rozsáhlé vzpoury, která otřese základy lidské civilizace… Americký dobrodružný sci-fi film (1972). Hrají R. McDowall, D. Murray, N. Trundyová a další. Režie J. L. Thompson