Chůva

Chůva

O pořadu
Rodiče malého Scottyho a nemluvněte Lii odjíždějí a zanechávají své děti v péči mladé půvabné chůvy. Scotty čte své maličké sestře pohádku na dobrou noc. Když se rodiče vrátí domů, najdou kolébku prázdnou. Lesem běží mladá žena s nemluvnětem v náručí… O tři měsíce později se v novém domě usazují i Phil a Kate. Phil dostává zajímavou práci v reklamní agentuře a Kate mu oznamuje, že čeká dítě. Po narození Jakea se manželé shánějí po chůvě. Po dlouhém vybírání se oba shodnou na krásné mladé dívce, která se představí jako Camille Granierová. Netuší ovšem, že tím podepsali nad malým synkem ortel smrti. Mladá žena dodává duchu stromu nemluvňata mladší než jeden měsíc – dokud ještě mají dětskou, nikoli „dospělou“ lidskou krev. Navenek se ale o dítě stará naprosto dokonale a Kate je s ní navýsost spokojená. Pak jednou v lese napadnou Camillu tři opilí surovci. Jednomu z nich se sice podaří ji zranit na břiše nožem, vzápětí je ale okolní stromy doslova roztrhají na kusy... Phil má podivné zlé sny. Figuruje v nich zlověstná dětská knížka, ale také Camilla, která ho svádí. Půvabná dívka se líbí nejen jemu, ale i jeho přátelům, zejména Nedovi. Ten jednoho dne přijde Camillu shánět ke Kate, ta ale říká, že chůva odešla na nákupy. Je už večer a Ned ji náhle spatří, jak mizí v lese. Ze zvědavosti ji sleduje a zjistí podivnou věc: mladá žena se vysvlékne do naha a vodou si pod stromem omývá zranění na břiše. Na Neda, který ji zpovzdálí pozoruje, náhle zaútočí vlci. Jen s námahou se stačí vrátit do vozu a dojet domů. Celý potrhaný a zkrvavený volá Philovi, aby „tu ženskou už nikdy nepouštěl do domu“. Pak vlci vniknou do jeho domu a rozsápají ho... Téměř ve stejné době se na Phila obrátí jistá Molly Sheridanová – matka zmizelé Lii – a chce s ním naléhavě mluvit. Doma Phil vyslechne ze záznamníku i zoufalý Nedův telefonát. V jeho domě ale přítele nenajde. Když navštíví Molly, žena mu říká podivné věci: jejich chůva – která si říkala Diana – unesla jejich malou Liu. Totéž už neznámá „chůva“ udělala v několika rodinách a teď to hrozí i Philovi a Kate... Phil se nejprve zdráhá uvěřit, ale když si to spojí s tím, co se mu snažil říct Ned, dostane strach. Doma najde Camillu, která se právě chystá chlapce odnést do lesa. Je nejvyšší čas: už brzy bude jeho krev „dospělá“. Phil jí dítě vezme a překvapené Kate vypráví všechno, co se dozvěděl. Camilla se vůbec nejmenuje Camilla a všechna její doporučení z předešlých zaměstnání jsou falešná. Okamžitě dívku vyhodí z domu. Jake se ale roznemůže: jen leží a spí, ani lékař si neví rady...