Beowulf a Grendel

Beowulf a Grendel

O pořadu
Věhlasný bojovník Beowulf, stoupenec krále Higlacka vyráží s dvanácti nejlepšími muži ke králi Hrothgarovi, aby jeho zemi a dánský lid osvobodil od nestvůry jménem Grendel. Beowulf s muži pluje do Dánska lodí a mladému bojovníkovi Finnovi, jež je synovcem krále Higlacka, vypráví o věhlasu krále Hrothgara, který byl velkým bojovníkem. Hrothgar nechal postavit svému vojsku hodovní síň Herot, která byla největší i nejslavnější ve své době, ale poté, co začal zemi ničit Grendel, je vše zpustošené. Beowulf se svou družinou vstoupili na území Dánska, směřují k hradu a na cestě se setkají s Grendelem, kterého zaženou novou speciální zbraní. Beowulfa zastaví Unferth, syn krále Hrothgara, o němž Beowulf ví, že není čestným bojovníkem a dovede ho ke králi. Král Beowulfa uvítá a Beowulf nařídí uspořádat hostinu v Herotu, neboť tam Grendel vždy útočil. Grendel se ukáže, ale místo jeho krve, opět teče krev bojovníků a Beowulf chce od krále znát celé tajemství, neboť tuší, že výskyt Grendela není jen tak. Král mu převypráví celý příběh, o zničení Hák, matky Grendela. Hák byla držena, předchozím králem, od lidských příbytků tím, že dostávala každý měsíc lidskou oběť. Dáni časem donutili krále Hrothgara, aby přestal s dodáváním obětí Grendelovi a tím začal Grendel útočit a zabíjet o to více. Beowulf se vydá do lesů, kde se mu podaří Grendela usmrtit, donese králi důkaz, Dánové se začnou radovat a Beowulf se vydává zpět k lodi, ale nikdo netuší, že Hák je stále živá. Hák rozčílila smrt jejího syna Grendela a unesla Ingrid, společnici královny. Beowulf zaznamenal výstražné znamení, vrátil se na hrad a znova se vydává do boje se stvůrou. Unferth se vydal do lesů sám, jelikož Ingrit miluje, ale stvůra ho usmrtí. Do Ingrit je zamilován i Finn, kterého stvůra vážně poraní a odtáhne ho do své jeskyně. Beowulf jde sám do jeskyně, kde Hák přebývá, najde Finna a souboj s Hák vyhraje. Zraněného Finna donese na hrad ke králi, z čehož má největší radost Ingrid a dánský lid může začít žít…