O pořadu

Soudce Dredd

Sylvester Stallone je jeden z nejobávanějších a nejuznávanějších ze speciálního policejního komanda. Náhle je ale obviněn z vraždy novináře... Americký akční film (1995). Dále hrají D. Laneová, A. Assante, R. Schneider a další. Režie D. Cannon (94 min)

Po rozpadu starého světa ve 3. tisíciletí stanuli na špici nového společenského pořádku soudci, kteří soustřeďují ve svých rukou výkonnou i soudní pravomoc. Ukazuje se však, že je to chyba, neboť Megacity o 63 milionech obyvatel se v důsledku politicko-mocenských přehmatů zmítá ve vnitřních nepokojích a blokových válkách.

 

Dávný problém nevyřešil bohužel program Genus, který měl vytvořením ideálních osobností z DNA tehdejších nejlepších soudců eliminovat nedokonalost systému – z programu zbyl jen soudce Dredd, tvrdý reprezentant zákona, a jeho nepodařený bratr Rico, preventivně uvězněný pro snůšku negativních vlastností. Obětí systému se stane i Dredd, odsouzený soudcem Griffinem na doživotí za údajnou dvojnásobnou vraždu. Tím Griffin připravil půdu k uskutečnění svého plánu: osvobodí Rica a společně chtějí získat absolutní moc…