O pořadu

Noviny

Neuvěřitelný zmatek, shon a hádky – to vše se denně opakuje v redakci New York Sun, aby ráno dostali čtenáři své oblíbené noviny... Americký film (1994). Hrají M. Keaton, G. Closeová, M. Tomeiová, R. Quaid, R. Duvall, J. Alexander a další. Režie R. Howard (107 min) (Premiéra)

Příběh ze zákulisí redakce amerického deníku odhaluje boj mezi senzacechtivými a poctivými novináři.

Novinář Henry Hackett pracuje v redakci listu New York Sun. Účastní se pohovoru na místo vedoucího redaktora v novinách Sentinel – kdyby byl přijat, zlepšila by se rodinná finanční situace, zejména teď, když jeho žena, také novinářka, odchází na mateřskou dovolenou.

Po návratu do domovské redakce má společně s hlavní redaktorkou Elisou  rozhodnout, zda se hlavní zprávou stane informace o vraždě ve Williamsburgu (pokud se podaří získat fotografie podezřelých osob), nebo náhradní nezajímavý materiál. Henry, pochybující o vině podezřelých, se zdráhá zprávu uveřejnit v obavě, aby to neublížilo nevinným, zato Elisa si nedělá těžkou hlavu: kdyby se nevina přece jen prokázala, lze změněné informace uveřejnit následující den. Henryho postoj je principiální, Elisa si prostřednictvím daného případu chce vyřídit účty s Henrym, s nímž vede v redakci už dlouho spory.

Když se hromadí dílčí důkazy o nevině podezřelých, rozhodne Henry zastavit rotačku, Elisa však přikazuje pokračovat. Zvrat způsobí až poznámka kolegy novináře o tom, že její „zásluhou“ bude list Sun poprvé vědomě tisknout nepravdu. Elisa vydá naposledy příkaz rotačku zastavit, aby se s definitivní platností vytiskl pravdivý materiál.